Szervezetünk

Bemutatkozás

A Társaságot a Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzatának Képviselőtestülete a 164/2011. (VI. 09). számú Önkormányzati Határozattal, egyszemélyes alapítóként hozta létre a Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft-t, hogy a XXII. kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósítása érdekében működjön közre a kerületfejlesztési feladatok végrehajtásában. Készítse elő a kapcsolódó területfejlesztéseket. Vegyen részt az Önkormányzat városfejlesztési pályázatainak előkészítésében és a projektek lebonyolításában. Segítse elő a Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat kötelező és önként vállalt városfejlesztési feladatainak ellátását, a közcélok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében. Ezen belül is kiemelt cél a „Nagytétény központ komplex rehabilitációja” című KMOP5.2.2/B092f20100002 azonosító számú az EURÓPAI UNIÓ által támogatott projekt megvalósításának lebonyolítása, koordinálása.

Az Önkormányzat a megbízó, a városfejlesztő társaság a végrehajtó szervezet, amely elkülönül az önkormányzat igazgatási szervezetétől, így felelőssége a fejlesztés operatív előkészítésével és megvalósításával kapcsolatban egyértelmű és számon kérhető.

A Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. célja, hogy megfeleljen az alapító által elvárt követelményeknek és a feladatát a lehető legjobb szakmai színvonalon teljesítse.

A Kft. alapítása óta végzett főbb mérföldkövek:

– Kossuth 24 sikeres közbeszerzés bonyolítása (2019)
– DunaFok Szabadidőpark átadása (2019)
– Mementó Szmolenszkért Emlékmű átadása (2018)
– 33 homlokzat és 15 kapu felújítása pályázat keretében (2015 – től folyamatos)
– Budafoki Szomszédok Piaca építés, átadás (2015)
– Szelmann Ház felújítása – inkubátor ház kialakítása (2014)
– Nagytétény Központ rehabilitációja (2014)

Szervezeti felépítésünk

Főbb feladatunk, tevékenységünk

A Kft. jelenleg két területen működik együtt az Önkormányzattal, egyrészt közszolgáltatási szerződés keretében közterülteket, közösségi tereket működtet, másrészt vállalkozói szerződés alapján műszaki üzemeltetést lát el.

A Kft. hatáskörébe utalt közszolgáltatási feladatok szakszerű ellátásával megvalósul, hogy a kerület belváros arculata és funkcionális jellege maradéktalanul teljesülhessen. Ez többek között azért is szükséges, mert az utóbbi években a kerület belvárosában több olyan projekt valósult meg, amelyek markánsan jellemzik a célirányos fejlesztési tevékenységet.

A Kft. a következő feladatokat vette át az önkormányzat Városüzemeltetési- és a Vagyongazdálkodási Irodáktól:

 • Szieszta pont – üzemeltetése
 • Budafoki Szomszédok Piaca előtti Piactér – üzemeltetése
 • DunaFok szabadidő park és emlékmű – fenntartása/üzemeltetése
 • A belváros területén lévő közterületek fenntartása
 • Nagytétény Központ fenntartása

Azzal a döntéssel, hogy a belvárosi projektek és közterületek egy kezelő – üzemeltető cég kezébe kerülnek megvalósul, hogy egységesen, magas színvonalon és hatékonyan működő tiszta, rendezett és fenntartható városközpontja legyen a kerületnek. Egyben nagy előrelépést jelent, hogy a kerület lakosai közvetlenül informálódhatnak mindazon tevékenységről, amelyek a mindennapi életükben a kerület tisztaságát, kulturáltságát szolgálja azzal, hogy terveink szerint a közeljövőben létrejön a kerületi Zöld Iroda.

A vállalkozási szerződés keretében ellátandó területek:

 • Budafoki Szomszédok Piaca-műszaki üzemeltetés
 • Szelmann Ház- műszaki üzemeltetés
 • Promontor Udvar- műszaki üzemeltetés
 • Kossuth L. u.24.- az épülő Budafoki Művészeti Galéria kivitelezésének bonyolítása
 • „Budafok Belváros megújul” és „Régi idők új kapui” pályázatok bonyolítása

A cég bonyolításában lévő tervezett beruházások és fejlesztési, projektek:

 • Kossuth 24. – Budafoki Művészeti Galéria és Helytörténeti Kiállítótér – kivitelezés lebonyolítása
 • DunaFoki közösségi mozi megvalósulásában való együttműködés
 • Szieszta Pont hasznosításának újratervezésében való részvétel
 • Terv utcai új, 72 férőhelyes bölcsőde közbeszerzési munkáiban való együttműködés
 • CT elhelyezésére építészeti-szakmai javaslatok adása az tulajdonos önkormányzat részére
 • Belvárosi muráliák megvalósulási helyszíneinek megvizsgálása, részvétel a későbbi előkészítésben
 • Kapu- és homlokzat pályázat előkészítése és lebonyolítása

Csapatunk

Kollégáink

Lőrincz Gergely

ügyvezető

Harci Csilla

irodavezető

Planicska Zsuzsanna

ügyintéző

Berta Ninett

ügyintéző

Tóth Attila

vezető projekt koordinátor

Benkó Krisztina

műszaki ügyintéző

Tamási Gábor

műszaki ügyintéző

Zugmann Péter

projektmenedzser

Szalayné Kozári Ella

zöldfelület-gazdálkodási szakreferens

Csontos Attila

parkfenntartási részlegvezető

Krasznai László

parkfenntartási részlegvezető helyettes