Bemutatkozás

A Társaságot a Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzatának Képviselőtestülete a 164/2011. (VI. 09). számú Önkormányzati Határozattal, egyszemélyes alapítóként hozta létre a Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft-t, hogy a XXII. kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósítása érdekében működjön közre a kerületfejlesztési feladatok végrehajtásában. Készítse elő a kapcsolódó területfejlesztéseket. Vegyen részt az Önkormányzat városfejlesztési pályázatainak előkészítésében és a projektek lebonyolításában. Segítse elő a Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat kötelező és önként vállalt városfejlesztési feladatainak ellátását, a közcélok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében. Ezen belül is kiemelt cél a „Nagytétény központ komplex rehabilitációja” című KMOP5.2.2/B092f20100002 azonosító számú az EURÓPAI UNIÓ által támogatott projekt megvalósításának lebonyolítása, koordinálása.

Az Önkormányzat a megbízó, a városfejlesztő társaság a végrehajtó szervezet, amely elkülönül az önkormányzat igazgatási szervezetétől, így felelőssége a fejlesztés operatív előkészítésével és megvalósításával kapcsolatban egyértelmű és számon kérhető.

A Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. célja, hogy megfeleljen az alapító által elvárt követelményeknek és a feladatát a lehető legjobb szakmai színvonalon teljesítse.

A Kft. alapítása óta végzett főbb mérföldkövek:

– Kossuth 24 sikeres közbeszerzés bonyolítása (2019)
– DunaFok Szabadidőpark átadása (2019)
– Mementó Szmolenszkért Emlékmű átadása (2018)
– 33 homlokzat és 15 kapu felújítása pályázat keretében (2015 – től folyamatos)
– Budafoki Szomszédok Piaca építés, átadás (2015)
– Szelmann Ház felújítása – inkubátor ház kialakítása (2014)
– Nagytétény Központ rehabilitációja (2014)

Szervezeti felépítésünk

Főbb feladatunk, tevékenységünk

A Kft. jelenleg két területen működik együtt az Önkormányzattal, egyrészt közszolgáltatási szerződés keretében közterülteket, közösségi tereket működtet, másrészt vállalkozói szerződés alapján műszaki üzemeltetést lát el.

A Kft. hatáskörébe utalt közszolgáltatási feladatok szakszerű ellátásával megvalósul, hogy a kerület belváros arculata és funkcionális jellege maradéktalanul teljesülhessen. Ez többek között azért is szükséges, mert az utóbbi években a kerület belvárosában több olyan projekt valósult meg, amelyek markánsan jellemzik a célirányos fejlesztési tevékenységet.

A Kft. a következő feladatokat vette át az önkormányzat Városüzemeltetési- és a Vagyongazdálkodási Irodáktól:

 • Szieszta pont – üzemeltetése
 • Budafoki Szomszédok Piaca előtti Piactér – üzemeltetése
 • DunaFok szabadidő park és emlékmű – fenntartása/üzemeltetése
 • A belváros területén lévő közterületek fenntartása
 • Nagytétény Központ fenntartása

Azzal a döntéssel, hogy a belvárosi projektek és közterületek egy kezelő – üzemeltető cég kezébe kerülnek megvalósul, hogy egységesen, magas színvonalon és hatékonyan működő tiszta, rendezett és fenntartható városközpontja legyen a kerületnek. Egyben nagy előrelépést jelent, hogy a kerület lakosai közvetlenül informálódhatnak mindazon tevékenységről, amelyek a mindennapi életükben a kerület tisztaságát, kulturáltságát szolgálja azzal, hogy terveink szerint a közeljövőben létrejön a kerületi Zöld Iroda.

A vállalkozási szerződés keretében ellátandó területek:

 • Budafoki Szomszédok Piaca-műszaki üzemeltetés
 • Szelmann Ház- műszaki üzemeltetés
 • Promontor Udvar- műszaki üzemeltetés
 • Kossuth L. u.24.- az épülő Budafoki Művészeti Galéria kivitelezésének bonyolítása
 • „Budafok Belváros megújul” és „Régi idők új kapui” pályázatok bonyolítása

A cég bonyolításában lévő tervezett beruházások és fejlesztési, projektek:

 • Kossuth 24. – Budafoki Művészeti Galéria és Helytörténeti Kiállítótér – kivitelezés lebonyolítása
 • DunaFoki közösségi mozi megvalósulásában való együttműködés
 • Szieszta Pont hasznosításának újratervezésében való részvétel
 • Terv utcai új, 72 férőhelyes bölcsőde közbeszerzési munkáiban való együttműködés
 • CT elhelyezésére építészeti-szakmai javaslatok adása az tulajdonos önkormányzat részére
 • Belvárosi muráliák megvalósulási helyszíneinek megvizsgálása, részvétel a későbbi előkészítésben
 • Kapu- és homlokzat pályázat előkészítése és lebonyolítása

Csapatunk

Kollégáink

Lőrincz Gergely


ügyvezető

lorinczg@bp22.hu

Planicska Zsuzsanna


adminisztrátor

tessenyizs@bp22.hu

Molnárné Kerekes Gabriella


gazdasági vezető

gkerekes@bp22.hu

György Tibor


szervezési és gazdasági ügyintéző

gyorgyt@bp22.hu

Trummer László


műszaki koordinátor

trummer.laszlo@btvkft.hu

Benkó Krisztina


műszaki csoportvezető-helyettes

benkokrisztina@bp22.hu

Reinhardt Relinda


ügyintéző

reinhardtr@bp22.hu

Tóth Attila


projekt koordinátor

ati.bp22@gmail.com

Zugmann Péter


projekt koordinátor

zugmannp@bp22.hu

Szalayné Kozári Ella


zöldfelület-gazdálkodási szakreferens

kozarie@bp22.hu

Csontos Attila


parkfenntartási csoportvezető

csontosa@bp22.hu

Krasznai László


parkfenntartási csoportvezető-helyettes

krasznail@bp22.hu