Magunkról

A Társaság célja és feladata Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzatának Képviselőtestülete a 164/2011. (VI. 09). számú Önkormányzati Határozattal, egyszemélyes alapítóként hozta létre a Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft-t, hogy a XXII. kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósítása érdekében működjön közre a kerületfejlesztési feladatok végrehajtásában.

Készítse elő a kapcsolódó területfejlesztéseket. Vegyen részt az Önkormányzat városfejlesztési pályázatainak előkészítésében és a projektek lebonyolításában. Segítse elő a BudafokTétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat kötelező és önként vállalt városfejlesztési feladatainak ellátását, a közcélok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében. Ezen belül is kiemelt cél a „Nagytétény központ komplex rehabilitációja”című KMOP5.2.2/B092f20100002 azonosító számú az EURÓPAI UNIÓ által támogatott projekt
megvalósításának lebonyolítása, koordinálása.

Az Önkormányzat a megbízó, a városfejlesztő társaság a végrehajtó szervezet, amely elkülönül az önkormányzat igazgatási szervezetétől, így felelőssége a fejlesztés operatív előkészítésével és megvalósításával kapcsolatban egyértelmű és számon kérhető.

A Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. célja, hogy megfeleljen az alapító által elvárt követelményeknek és a feladatát a lehető legjobb szakmai színvonalon
teljesítse.